வாழ்த்துக்கள் அல்லது வாழ்த்துகள் எது சரியானது

தமிழ் இலக்கணத்தில் மூன்று விதமான செய்திகள் உண்டு. சிலவற்றை உணரத்தான் முடியும்

1. இலக்கண விதிகள் ( rules )

2. மரபு ( tradition )

3. அலங்கடை ( exception )

1. எந்தக் குற்றியலுகரம் அடுத்தும் ஒற்று வராது, ஒரே அலங்கடை ‘வன்தொடர்க்’ குற்றியலுகரம்.விளக்கு -> இது வெறும் சொல்லாக வரும் பொழுது ஒற்று வரும்.

– விளக்குக் கம்பம்- பச்சைவிளக்குக் காட்டினான்- விளக்குத் தெரிந்தது.ஆனால் விளக்கு + கள் -> விளக்குகள் தான். விளக்குக்கள் கிடையாது. ‘கள்’ என்ற இடைச்சொல் விகுதிக்கு எந்தக் குற்றியலுகரத்திலும் ஒற்று வராது .ஆடுகள் , உறவுகள் , விளக்குகள் , எஃகுகள் , குரங்குகள் , வாய்ப்புகள்

2. மரபாக ‘வன்தொடர்க்’ குற்றியலுகரத்திற்கு ஒற்றுப் போட்டு எழுதியவர்கள் ‘கள்’ விகுதிக்கும் ஒற்றுப் போட்டு எழுதினார்கள் .வாழ்த்துக்கள், எழுத்துக்கள் என்று எழுதினார்கள். வழக்கில் இருப்பதனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. வாழ்த்துகள் , எழுத்துகள் என்பதே சரி.

3. இவ்வாறு ஓரிரு சொற்கள் மரபாக ஏற்கப்பட்டதைப் பின்பற்றி ‘விளக்குக்கள், கொக்குக்கள்’ ‘ நாக்குக்கள்’ என்று எழுதுவதை மொழி ஏற்காது . There can be lot of exceptions, but exceptions can’t be rules.பந்து என்ற ஒரு தமிழ்ச்சொல் -> பந்துகள் ( As per rules )பந்து என்ற வடமொழிச்சொல் -> பந்துக்கள் ( Exception )அலங்கடையை வரைவாகக் கொண்டு ‘நண்டுக்கள்’ ‘வண்டுக்கள்’ ‘உறவுக்கள்’ ‘வரம்புக்கள்’ ‘குறும்புக்கள்’ ‘ நாக்குக்கள்’ என்று எழுத முடியாது.ஆகவே ‘எழுத்துகள்’ ‘வாழ்த்துகள்’ என்பதே இலக்கணப்படி சரி.

பெரியவர்கள் முதல் சிறியவர்களுக்கு பிடித்தமான சிறந்த கவிதைகள், பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற சிறந்த கட்டுரைகள், குழந்தைகளை தூங்கவைக்க தத்துவ சிறுகதைகள், பெரியவர்களுக்கு பிடித்த புலவர்களின் தொகுப்பு, தமிழின் வரலாற்றை பெருமைப்படுத்தும் சங்ககால இலக்கியங்கள் மற்றும் கவிதைகளின் சிறந்த தொகுப்பான அம்மா கவிதைகள், அப்பா கவிதைகள், நட்பு கவிதைகள், காமெடி கவிதைகள், காதல் கவிதைகள், வாழ்க்கை தத்துவ கவிதைகளை புகைப்படமாகவோ அல்லது கவிதைவடிவிலோ எங்கள் தளத்தின் மூலம் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் . அது மற்றும் இன்றி இக்கால வரலாற்றுக்கு ஏற்ப Whatsapp, Facebook, Instagram போஸ்ட், Dp, ஸ்டேட்டஸ் புகைப்படங்களை தமிழில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்