அப்பா கவிதைகள்

thaiyin alukaiku- mother quotes

தந்தையின் அழுகையை தாங்கிக்கொள்ளும் பிள்ளைகள்

தாயின் அழுகைக்குஆறுதல் சொல்லும் பிள்ளைகள்அதிகம் வந்துவிட்டனர், ஆனால்தந்தையின் அழுகையைதாங்கிக்கொள்ளும் பிள்ளைகள்இன்னும் பிறக்கவில்லைஎன்பதே உண்மை

thanthai - best dad love image in tamil

வாசலில் குப்பைக்காரர் நிற்கிறார்

கற்றுக்கொடுங்கள்மகன் தந்தையிடம் “வாசலில்குப்பைக்காரர் நிற்கிறார்” என்றான்தந்தை சொன்னார் “மகனே நாம்தான்குப்பைக்காரர்கள் அவர் சுத்தக்காரர்…நமக்கு உதவுவதற்காக வந்திருக்கிறார்.அவருக்கு வணக்கம் தெரிவி மகனே…”

appavin anbu - best dad love quotes

அப்பாவின் அன்பில்

அப்பாவின் அன்பில்ஓர் அழகியல் இருக்கின்றது;அது.. மகள்களுக்கு மட்டுமேஉரித்தாகின்றது!