தத்துவ கவிதைகள்

unmaiyana anbu - best kadhal kavithai

மற்றவரின் மகிழ்ச்சியானது

‘ எப்பொழுது மற்றவரின் மகிழ்ச்சியானது உங்களின் சொந்த மகிழ்ச்சியை விட முக்கியமாகின்றதோ அதுவே அன்பு.

purinthu kol - valgai kavithai image

ஒருவர் உன்னை மதிப்பதால்

ஒருவர் உன்னை மதிப்பதால் நீ பெரியதாகிவிடப்போவது இல்லை ..! உன்னை இகழ்வதாலும் நீ சிரியதாகி விடமாட்டாய்..! எனவே என்றுமே நீ நீயே என்பதை வாழ்க்கையில் புரிந்து கொள்.