மழை கவிதை

nee alagai varuvai - love forever image

இந்த மழை நாளும்

எல்லாமழை நாட்களையும்போலத்தான்இருக்கின்றதுஇந்த மழை நாளும்;ஏனோ நீ மட்டும்ஒவ்வொரு நாளும்ஒவ்வொருஅழகில் வருகின்றாய்!

மழை

மழையே நீ என்னுள் வந்து ஊடுருவி என்னை நனைப்பது ஒருபுறம் என்றால் உன்னால் நான் கவிதை என்னும் தமிழ் வார்த்தைகளில் மூழ்கி திளைத்து மகிழ்ந்து நனைவது மறுபுறம்.

காதலும் கவிதையும்

மழை விட்டாலும் தூவானம் விடாததைப்போலபிரிவுக்குப் பின் நினைவுகள்புயலுக்குப் பின் அமைதியைப் போலகாதலுக்குப் பின் கவிதைகள்

தமிழ் மழை கவிதை

மனதில் சலனங்கள் பல இருந்தாலும் இனிய சாரலோடு மழையில் நனையும் போது சங்கடங்கள் கூட சந்தோஷமாகி விடுகிறது.