வாழ்க்கை கவிதைகள்

unmaiyana anbu - best kadhal kavithai

மற்றவரின் மகிழ்ச்சியானது

‘ எப்பொழுது மற்றவரின் மகிழ்ச்சியானது உங்களின் சொந்த மகிழ்ச்சியை விட முக்கியமாகின்றதோ அதுவே அன்பு.