பிப்ரவரி 9 - சாக்லேட் தினம்

happy-chocolate-da

சாக்லேட் மழையில் நான்

ஐயோ திகட்டுதேஆளை விடு என்றுஅவளுள் கரைந்ததுஅவள் கடித்த சாக்லேட்சாக்லேட் மழையில் நான்அவள் இதயத்தில்

சாக்லேட்டாய் இனித்து

சாக்லேட்டாய்இறுகிசாக்லேட்டாய்இளகிசாக்லேட்டாய்இனித்து சாக்காட்டில்தள்ளியதேகாதல்!

உன் இதழ்

தினம் தினம் சாக்லேட் சுவைத்தே பழகிய நான் ..இன்று வெறுக்கிறேன்..!உன் இதழ் சுவைத்த நொடி பொழுதில் இருந்து..!