கல்வியின் அருமை பெருமை!

‘இள­மை­யில் கல்’ என்­பதை உணர்ந்­தி­ருக்க வேண்­டும். இள­வ­ய­தில் படிப்­பது நம் மன­தில் அப்­ப­டியே பசு மரத்­தாணி போல் பதிந்­து­வி­டும் என்­பதை புரிந்து கொள்ள வேண்­டும்.

கல்­வி­தான் ஒரு­வனை அறி­வாளி ஆக்­கு­கி­றது. அறி­யாமை எனும் இருட்­டைக் கல்வி எனும் ஒளி­தான் போக்­கு­கி­றது. நல்ல புத்­த­கங்­கள் அறிவு கண்­ணைத் திறக்­கும் ஒரு திற­வு­கோல். கல்வி ஒரு­வனை மட்­டும் மேம்­ப­டுத்­தாது. அவ­னைச் சார்ந்­த­வர்­க­ளை­யும், சமு­தா­யத்­தை­யும், ஏன் நாட்­டை­யுமே அது உயர்த்த உத­வும்.

கல்­வி­யின் பெரு­மை­யைப் பழம் பாடல் ஒன்று அழ­கா­கப் பேசும். கல்வி என்­பது அழி­யாத செல்­வம். அது காலத்­தால் அழி­யாது. கள்­வ­ரா­லும் கவர முடி­யா­தது. வெள்­ளத்­தால் போகாது. தீயி­னா­லும் வேகாது. கல்­விச் செல்­வம் தவிர ஏனைய செல்­வங்­க­ளைக் கள்­வர்­கள் திரு­டிச் சென்­று­விட முடி­யும்; வெள்­ளம் அடித்­துக் கொண்டு போகும். தீ தனது செந்­நிற ஜூவா­லை­யால் பொசுக்க முடி­யும்.

ஒரு முறை பார­தி­யார் எட்­ட­ய­புர அரச சபை­யில் இருந்து தன் ஊருக்­குத் திரும்­பிச் சென்­றார். அர­சர் கொடுத்த பணத்­தில் நல்ல நல்ல நுால்­களை வாங்கி வந்­தார். பார­தி­யின் மனைவி செல்­லம்மா தன் கண­வர் தமக்­குப் பிடித்­த­தாய் வாங்கி வரு­வார் என்று ஆசை­யாக வாச­லில் நின்­ற­வாறு அவ­ரது வரவை எதிர்­நோக்­கிப் பார்த்­தி­ருந்­தார்.

ஆனால், தன் கண­வரோ புத்­த­கங்­க­ளாக வாங்கி வந்­த­தைக் கண்டு சினம் கொள்­கி­றாள். சினம் கொண்ட மனை­வியை பார­தி­யார் சமா­தா­னப்­ப­டுத்­து­கி­றார்.

கல்­விச் செல்­வம் அள்ள அள்ள குறை­யாது. கொடுத்­தா­லும் குறை­யாது. எடுத்­தா­லும் குறை­யாது. 

‘‘தொட்­ட­னைத்து ஊறும் மணற்­கேணி மாந்­தர்க்­குக்

கற்­ற­னைத்து ஊறும் அறிவு’’

இறைக்க இறைக்­கச் சுரக்­கும் நீர் போல அறி­வா­னது கொடுக்­கக் கொடுக்க வளர்ந்து கொண்டே இருக்­கும். பெற்­றோர்­க­ளுக்கு ஒரு வார்த்தை! உங்­கள் குழந்­தைக்­குக் கல்­வி­யின் அவ­சி­யத்­தைப் புரிய வையுங்­கள். கற்­ப­தில் விருப்­பத்தை உண்­டாக்­குங்­கள். ‘‘ஒரு பெண் கல்வி கற்­றால் அது அவ­ளது குடும்­பத்­துக்கே கற்­பிப்­ப­து­போல்’’ என்­பார் பார­தி­தா­சன்.

கல்­வி­தான் எது நல்­லது? எது கெட்­டது? எனப் பகுத்­த­றி­யக் கற்­றுக் கொடுக்­கும். ஒரு நாண­யத்­துக்கு இரு பக்­கம் உண்டு என்­ப­தை­யும் உணர வைக்­கும். எந்த விஷ­யத்­தை­யும் உற்று நோக்­கக் கற்­றுக் கொடுக்­கும். சம­யோ­கி­த­மாக நடந்து கொள்­ள­வும் கல்­வி­ய­றிவே கை கொடுக்­கி­றது என்­பதை ஒரு சிறு­கதை மூலம் பார்க்­க­லாம்.

அர­சன் ஒரு­வன் அதி­கா­லை­யில் எழுந்து உப்­ப­ரி­கை­யில் நின்­றான். அப்­போது அந்த வழியே சென்ற ஓர் இளை­ஞன் அர­ச­னின் பார்­வை­யில் பட்­டான். பிறகு அர­சன் திரும்­பு­கை­யில் படி இடித்து நெற்­றி­யில் ரத்­தம் வந்­தது. இத­னால் சினம்­கொண்ட மன்­னன், ‘‘பிடித்து வாருங்­கள் அந்த இளை­ஞனை’’ என்று கட்­ட­ளை­யிட்­டார்.

அந்த இளை­ஞனோ, ‘‘என் மேல் சுமத்­திய குற்­றம் என்ன?’’ என்று துணிந்து அர­ச­ரி­டம் கேட்­டான். அர­சரோ, ‘‘இன்று காலை­யில் உன் முகத்­தில் விழித்­த­தால் எனக்கு இந்த கதி ஏற்­பட்­டது. எனவே நீ உயி­ரோடு இருக்­கக்­கூ­டாது’’ என்­றான். அந்த இளை­ஞனோ இதைக் கேட்டு சிரித்­தான்.

‘‘ஏன் சிரிக்­கி­றாய்?’’ என்­றான் மன்­னன்.

‘‘அரசே! மன்­னிக்க வேண்­டும்! என் முகத்­தில் தாங்­கள் விழித்­த­தால் உங்­க­ளுக்கு ஏற்­பட்­டது சின்ன காயம். ஆனால் என் கதி­யைப் பாருங்­கள். அர­ச­ரின் தரி­ச­னம் கிடைத்­த­தால் என் உயிர் போகப் போகி­றதே! இதை நினைத்­தேன். யாரு­டைய முகம் அதிர்ஷ்­ட­மா­னது என எண்­ணியே சிரித்­தேன்’’ என்­றான்.

அந்த இளை­ஞன் தன்­னு­டைய சாமர்த்­தி­யப் பேச்­சால் உயிர் தப்­பி­னான். இத­னைத் தந்­தது கல்­வி­ய­றி­வு­தானே!

நம் குழந்தை படிப்­பில் சிறந்து விளங்­கி­னால் பெற்­றோர்­கள் அவர்­களை ஊக்­கு­விக்க வேண்­டும். ஏதே­னும் பரி­சு­கள் கொடுத்து அவர்­களை சந்­தோ­ஷப்­ப­டுத்த வேண்­டும். குறை­வான மதிப்­பெண் வாங்­கி­யி­ருந்­தால் பொறு­மை­யாக அவர்­க­ளது தவ­று­க­ளைச் சுட்­டிக்­காட்ட வேண்­டும். குழந்­தை­கள் கண்­ணா­டி­யைப் போல் ‘ஹேண்­டில் வித் கேர்’ என்­பது போல அவர்­களை ஜாக்­கி­ர­தை­யாக கையாள வேண்­டும்.

கூடு­மா­ன­வரை உங்­கள் குழந்­தை­கள் படிக்­கும்­போது அவர்­கள் அரு­கில் இருங்­கள். தொலைக்­காட்­சியை மூடி­வி­டு­வது உத்­த­மம். பெரி­யோர்­கள் இருக்­கும் வீட்­டில் அவர்­கள் புரிந்து கொள்­ளும் வகை­யில் எடுத்­து­ரைத்து புரிய வைக்­க­லாம். இல்­லை­யேல் புத்­த­கங்­களை வாங்கி வந்து படிக்க சொல்­லுங்­கள். எல்­லோ­ருமே படிக்­கும் சூழலை உரு­வாக்­கி­னால் குழந்­தை­க­ளும் விருப்­பத்­தோடு படிக்­கும். கல்­வி­தான் வாழ்க்­கையை வழி நடத்­திச் செல்­கி­றது என்­பதை அவர்­க­ளுக்கு சொல்­லித் தர வேண்­டும். பாது­காப்­பான வாழ்க்­கையை வழங்­கு­வ­தும் கல்­வி­தான்.

படிப்­பது என்­பது பாடப் புத்­த­கத்தை மட்­டும் குறிப்­பது அல்ல; நல்ல நல்ல நீதிக் கதை­கள், அறி­ஞர் பெரு­மக்­க­ளின் வாழ்க்கை வர­லாறு புத்­த­கங்­க­ளைப் படிக்­கும் பழக்­கத்தை நாம்­தான் குழந்­தை­க­ளுக்கு பழக்க வேண்­டும். வாசிக்­கும் பழக்­கம் ஒரு­வ­ரது மனதை வளப்­ப­டுத்­தும். வாசிப்­பின் மூலம் பல சாத­னை­கள் உண்­டா­னதை வர­லாறு நமக்­குச் சொல்­கி­றது.

உங்­கள் குழந்­தை­க­ளின் பிறந்த நாள் என்­றால், அவர்­க­ளுக்கு புத்­த­கங்­க­ளைப் பரி­சா­கத் தந்து படிக்­கும் பழக்த்தை வலி­யு­றுத்­துங்­கள். வெறும் கல்வி மட்­டும்­தான் படிப்பு அல்ல. இசை, நாட்­டி­யம், ஓவி­யம், விளை­யாட்டு என பல துறை­க­ளில் ஆர்­வம் உள்ள துறை­க­ளில் அவர்­க­ளைச் சேர்த்து ஊக்­கப்­ப­டுத்­துங்­கள். புத்­தக வாசிப்­பால் உயர்ந்­த­வர்­கள் பலர் உண்டு.

அப்­படி ஊக்­கப்­ப­டுத்­தி­ய­தால்­தான் ஒரு சச்­சின், ஒரு விஸ்­வ­நாத் ஆனந்த் எனச் சாத­னை­யா­ளர்­க­ளைப் பார்க்க முடி­கி­றது. அறி­வுள்­ள­வர்­க­ளால் தான் வாழ்க்­கையை அமை­தி­யான முறை­யில் நடத்த முடி­யும். எந்­த­வி­தச் சிக்­க­லை­யும் தீர்­கக் முடி­யும்.

கற்­றோர்க்கு எங்கு சென்­றா­லும் சிறப்­பு­தான். கல்­வி­யில் பெரி­ய­வன் கம்­பன் அல்­லவா! அவ­ருக்கு பணி­யா­ளாக சோழ மன்­னரே இருந்­தார் என்­பதை அறி­யும்­போது கல்­வி­யின் பெருமை புரி­கி­றது அல்­லவா!

எளிய குடும்­பத்­தில் பிறந்து தனது பரந்த கல்வி அறி­வால் உல­கையே வியக்க வைத்து, அதன் மூலம் நமது பாரத நாட்­டின் குடி­ய­ர­சுத் தலை­வ­ரான ‘அப்­துல்­க­லாம்’ கல்­வி­யின் பெரு­மையை நமக்கு உணர்த்­தும் மாம­னி­த­ராக உயர்ந்து நிற்­கி­றார். எளி­மை­யி­லும் அவரை மிஞ்ச ஒரு­வ­ரும் இல்லை. கலா­மின் கல்வி அறி­வில் தன் மனதை பறி­கொ­டுத்த நகைச்­சுவை நடி­கர் விவேக் தான் நடிக்­கும் படங்­க­ளில் எல்­லாம் அவ­ரைப் பற்றி புகழ்ந்து பேசு­வதை வழக்­க­மாக கொண்­டி­ருப்­ப­தைப் பார்க்க முடி­கி­றது.

‘இனிப்பு இருக்­கும் இடத்தை நாடிச் செல்­லும் எறும்­பு­க­ளைப் போல, தேனி­ருக்­கும் இடத்தை நாடிச் செல்­லும் வண்­டைப் போல’ நல்ல நுால்­கள் இருக்­கும் இடத்தை நாடி மாண­வர்­கள் செல்ல வேண்­டும். அயல்­நா­டு­க­ளில் படிக்­கும் பழக்­கத்தை குழந்­தைப் பரு­வத்­தி­லி­ருந்தே ஊக்­கு­விக்­கின்­ற­னர். குழந்தை பிறந்த சில நாட்­க­ளில் அர­சாங்­கமே ‘கிப்ட் பேக்’ என்று சொல்லி புத்­த­கங்­க­ளைப் பரி­சாக தரு­வது வழக்­கம். பிறந்த குழந்­தை­க­யின் பெய­ரில் நுாலக உறுப்­பி­னர் அட்­டை­யை­யும் வாங்­கிக் கொள்­ள­லாம்.

குழந்தை வளர வளர படிக்­கும் ஆர்­வத்தை அதி­க­ரிக்­கும் வகை­யில் ஓர் அட்­டை­யில் படித்த புத்­த­கத்­தின் எண்­ணிக்­கையை குறித்து வைத்­துப் பரி­சு­க­ளைத் தந்து உற்­சா­கப்­ப­டுத்­து­வர்.

நுால­கத்­தில் ஒரு பகு­தி­யில் ‘கதை சொல்­லும் வகுப்­பும்’ நடை­பெ­றும். குழந்­தை­க­ளு­டன் அவர்­க­ளது பெற்­றோர்­க­ளும் அதில் கலந்து கொள்­ள­லாம்.

மேலை நாடு­க­ளில் இருந்து எதை எதையோ பின்­பற்­றும் நாம், ஆனால் அவ­னி­டம் அதற்­குண்­டான பணம் இல்லை. அவன் தந்­தையோ ஏழை. அவ­ரால் எப்­படி இதற்­கெல்­லாம் செலவு செய்ய முடி­யும்.

அவனோ புத்­த­கம் படிக்­கும் ஆசை­யில் வெகு­துா­ரம் சென்று பலரை கெஞ்சி கேட்டு புத்­த­கங்­கள் வாங்கி வரு­வான்.

ஒரு­நாள் அவன், ‘அமெ­ரிக்க ஜனா­தி­பதி வாஷிங்­டன்’ பற்­றிய புத்­த­கத்­தைப் படித்து வந்­தான். உறக்­கம் வரவே, புத்­த­கத்தை ஜன்­னல் ஓரத்­தில் வைத்­து­விட்­டான். அன்று பெய்த மழை­யில் அப்­புத்­த­கம் நனைந்­து­விட்­டது. ‘‘ஐயோ! இதன் உரி­மை­யா­ள­ருக்கு என்ன பதில் சொல்­வது?’’ என்று தவித்­தான்.

பின் ‘‘ஐயோ! இந்­தப் புத்­த­கம் எனது அஜாக்­கி­ர­தை­யால் நனைந்­து­விட்­டது. தயவு செய்து என்னை மன்­னித்து விடுங்­கள்.’’ என்று கேட்­டுக் கொண்­டான். ஆனால் அவரோ ‘‘அதெல்­லாம் முடி­யாது. இப்­புத்­த­கத்­திற்­கான விலையை நீ தர வேண்­டும்’’ என்­றார். ‘‘ஐயா! என்­னி­டம் பணம் இல்லை’’ என்­றான். ‘‘அப்­ப­டி­யா­னால் நீ என் வய­லில் மூன்று நாட்­கள் வேலை செய்ய வேண்­டும்’’ என்­றார்.

‘‘சரி! அப்­ப­டியே செய்­கி­றேன். ஆனால் தாங்­கள் இந்­தப் புத்­த­கத்தை எனக்கே தர வேண்­டும்’’ என்று கேட்­டுக் கொண்டு வேலை­யைச் செய்து முடித்­து­விட்டு அப்­புத்­த­கத்­தைப் பெற்­றுச் சென்­றான்.

இப்­ப­டிப் புத்­த­கத்தை வாங்­கிப் படித்த அச்­சி­று­வன்­தான் பிற்­கா­லத்­தில் அமெ­ரிக்­கா­வின் ஜனா­தி­ப­தி­யா­கத் திகழ்ந்­தார். ஆம்! அடி­மைத்­த­ளையை அறுத்­தெ­றிந்த ஆபி­ர­காம்­லிங்­கன்­தான் அச்­சி­று­வன்.

அவ­னது நுால­றிவு அவனை எவ்­வ­ளவு உயர்ந்த பத­வி­யில் வைத்­தி­ருந்­தது பார்த்­தீர்­களா?

அந்­நிய நாட்­டில் மட்­டும்­தான் இப்­ப­டிப்­பட்ட சிறு­வர்­கள் இருந்­த­னரா? நம் நாட்­டி­லும் பலர் உண்டு. நம் தமி­ழ­கத்­தில் புதுக்­கோட்டை மாவட்­டத்­தைச் சார்ந்த ஒரு சிறு­வ­னும் புத்­த­கத்­தின் மேல் பிரி­யம் கொண்­ட­வன். தந்தை பள்­ளிக்­கூ­டம் செல்ல பஸ்­ஸுக்கு தரும் பணத்தை பத்­தி­ரப்­ப­டுத்தி வைத்­துக் கொள்­வான்; பள்­ளிக்கு நடந்தே செல்­வான். பின் அந்த பணத்தை என்ன செய்­வான்? புத்­த­கங்­க­ளாக வாங்­கிக் கொள்­வான். தான் மட்­டும் படித்து இன்­பு­றா­மல் தன் நண்­பர்­க­ளை­யும் படிக்க சொல்லி வற்­பு­றுத்­து­வான்.

இளை­ஞ­னா­ன­தும் வாசக சாலையை ஏற்­ப­டுத்தி பல புத்­த­கங்­களை படித்து வந்­த­வர்­தான் பின்­னா­ளில் குழந்­தை­க­ளுக்­கா­கப் பல பாடல்­கள், கதை­கள் எழு­திப் புகழ்­பெற்ற குழந்­தைக் கவி­ஞர் என்று அழைக்­கப்­பட்ட அழ. வள்­ளி­யப்பா. நமக்கு தெரி­யாத விஷ­யத்தை யார் சொன்­னா­லும் கேட்­கும் பக்­கு­வம் இருக்க வேண்­டும். ராஜா­வே­யா­னா­லும் தம்மை விட எளி­ய­வன் சொல்­லும் கருத்­தில் உண்மை இருந்­தால் வெட்­கப்­ப­டாது அதனை ஏற்க வேண்­டும்.

பல சிறந்த பண்­பு­க­ளைப் பல­ரது வாழ்க்கை வர­லா­று­களை நீங்­கள் படிக்­கும் போது தெரிந்து கொள்ள முடி­யும். அவை உங்­கள் வாழ்க்­கை­யில் பல விதங்­க­ளில் உத­வ­வும் செய்­யும்.

0
பெரியவர்கள் முதல் சிறியவர்களுக்கு பிடித்தமான சிறந்த கவிதைகள், பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற சிறந்த கட்டுரைகள், குழந்தைகளை தூங்கவைக்க தத்துவ சிறுகதைகள், பெரியவர்களுக்கு பிடித்த புலவர்களின் தொகுப்பு, தமிழின் வரலாற்றை பெருமைப்படுத்தும் சங்ககால இலக்கியங்கள் மற்றும் கவிதைகளின் சிறந்த தொகுப்பான அம்மா கவிதைகள், அப்பா கவிதைகள், நட்பு கவிதைகள், காமெடி கவிதைகள், காதல் கவிதைகள், வாழ்க்கை தத்துவ கவிதைகளை புகைப்படமாகவோ அல்லது கவிதைவடிவிலோ எங்கள் தளத்தின் மூலம் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் . அது மற்றும் இன்றி இக்கால வரலாற்றுக்கு ஏற்ப Whatsapp, Facebook, Instagram போஸ்ட், Dp, ஸ்டேட்டஸ் புகைப்படங்களை தமிழில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்