ஓடி விளையாடு பாப்பா – கவிதை

ஓடி விளையாடு பாப்பா, – நீ ஓய்ந்திருக்க லாகாது பாப்பா, கூடி விளையாடு பாப்பா, – ஒரு குழந்தையை வையாதே பாப்பா. சின்னஞ் சிறுகுருவி போலே – நீ திரிந்து பறந்துவா பாப்பா, வண்ணப் பறவைகளைக் கண்டு – நீ மனதில் மகிழ்ச்சி கொள்ளு பாப்பா. கொத்தித் திரியுமந்தக் கோழி – அதைக் கூட்டி விளையாடு பாப்பா, எத்தித் திருடுமந்தக் காக்காய் – அதற்கு இரக்கப் படவேணும் பாப்பா. பாலைப் பொழிந்துதரும் பாப்பா, – அந்தப் பசுமிக நல்லதடி பாப்பா; வாலைக் குழைத்துவரும் நாய்தான் – அது மனிதர்க்குத் தோழனடி பாப்பா. வண்டி இழுக்கும்நல்ல குதிரை – நெல்லு வயலில் உழுதுவரும் மாடு, அண்டிப் பிழைக்கும் நம்மைஆடு, – இவை ஆதரிக்க வேணுமடி பாப்பா. காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு – பின்பு கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு மாலை முழுதும் விளையாட்டு – என்று வழக்கப் படுத்திக்கொள்ளு பாப்பா. – பொய் சொல்லக் கூடாது பாப்பா – என்றும் புறஞ்சொல்ல லாகாது பாப்பா, தெய்வம் நமக்குத்துணை பாப்பா – ஒரு தீங்குவர மாட்டாது பாப்பா. பாதகஞ் செய்பவரைக் கண்டால் – நாம் பயங்கொள்ள லாகாது பாப்பா, மோதி மிதித்துவிடு பாப்பா – அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்துவிடு பாப்பா. துன்பம் நெருங்கிவந்த போதும் – நாம் சோர்ந்துவிட லாகாது பாப்பா, அன்பு மிகுந்ததெய்வ முண்டு – துன்பம் அத்தனையும் போக்கிவிடும் பாப்பா. சோம்பல் மிகக்கெடுதி பாப்பா, – தாய் சொன்ன சொல்லைத் தட்டாதே பாப்பா, தேம்பி யழுங்குழந்தை நொண்டி, – நீ திடங்கொண்டு போராடு பாப்பா. தமிழ்த்திரு நாடுதன்னைப் பெற்ற – எங்கள் தாயென்று கும்பிடடி பாப்பா, அமிழ்தில் இனியதடி பாப்பா, – நம் ஆன்றோர்கள் தேசமடி பாப்பா. சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே, – அதைத் தொழுது படித்திடடி பாப்பா; செல்வம் நிறைந்த ஹிந்து ஸ்தானம் – அதைத் தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா. வடக்கில் இமயமலை பாப்பா – தெற்கில் வாழும் குமரிமுனை பாப்பா, கிடக்கும் பெரியகடல் கண்டாய் – இதன் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் பாப்பா. வேத முடையதிந்த நாடு, – நல்ல வீரர் பிறந்த திந்த நாடு, சேதமில் லாதஹிந்து ஸ்தானம் – இதைத் தெய்வமென்று கும்பிடடி பாப்பா. சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா; – குலத் தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம்; நீதி, உயர்ந்தமதி, கல்வி – அன்பு நிறைய உடையவர்கள் மேலோர். உயிர்க ளிடத்தில்

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

பெரியவர்கள் முதல் சிறியவர்களுக்கு பிடித்தமான சிறந்த கவிதைகள், பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற சிறந்த கட்டுரைகள், குழந்தைகளை தூங்கவைக்க தத்துவ சிறுகதைகள், பெரியவர்களுக்கு பிடித்த புலவர்களின் தொகுப்பு, தமிழின் வரலாற்றை பெருமைப்படுத்தும் சங்ககால இலக்கியங்கள் மற்றும் கவிதைகளின் சிறந்த தொகுப்பான அம்மா கவிதைகள், அப்பா கவிதைகள், நட்பு கவிதைகள், காமெடி கவிதைகள், காதல் கவிதைகள், வாழ்க்கை தத்துவ கவிதைகளை புகைப்படமாகவோ அல்லது கவிதைவடிவிலோ எங்கள் தளத்தின் மூலம் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் . அது மற்றும் இன்றி இக்கால வரலாற்றுக்கு ஏற்ப Whatsapp, Facebook, Instagram போஸ்ட், Dp, ஸ்டேட்டஸ் புகைப்படங்களை தமிழில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்