கவிதைகள்

Thunbam thooram odum - sirantha thathuva image

துன்பம் தூர ஓடும்

இறந்து விடுவோம் என்று தெரிந்தே இறைவன் படைக்கிறான் பிறகு எதெற்கு இன்னலைக் கண்டு பயம் இன்பமாக வாழுங்கள் இனி வரும் துன்பம் தூர ஓடும்..!!