நட்பு கவிதை

nanbargal - best friendship quotes in tamil

சேர்க்கையும் சரியாக இருக்க வேண்டும்

பால் மட்டும்சுத்தமாக இருந்தால் போதாது.பாத்திரமும்சுத்தமாக இருக்க வேண்டும்.இருந்தால் தான் பால் கெட்டுப்போகாது…அதேபோல் தான்.நாம் மட்டும் நல்லவராக இருந்தால்போதாது….நம் சேர்க்கையும் சரியாக இருக்கவேண்டும்….

nanban - best friendship quotes

தோள்கொடுத்துத் தூக்குகின்றாய்

மிச்சம் இருக்கும்குளிர்பானத்திற்காகசண்டையிட்டு வெல்கின்றாய்;சிந்திவிழும்கண்ணீரைத் துடைத்திடஉன்னையே தருகின்றாய்!தடுக்கி விழும்போதுகிண்டல் செய்கின்றாய்தடுமாறி விழும்பொழுதுதோள்கொடுத்துத் தூக்குகின்றாய்!

siru valgai - best friendship image

விபரம் தெரிந்த பிறகு தான்

விபரம் தெரிந்த பிறகு தான் தெரிகிறதுவிபரம் தெரியாத வயதில் வாழ்ந்த அந்தவாழ்க்கை தான் சொர்க்கம் என்று

natpu mogam - best natpu kavithai image in tamil

நட்பு மேகம்

‘ நட்பு மேகம் அல்ல கலைவதற்கு. இது அன்னையின் அரவணைப்பு.. வெட்டிவிடும் எண்ணம் யாரிடமும் இருந்தால் அதை தொட்டு விடும்.. நட்புக்கு இரவு உண்டு பகலும் உண்டு ஆனால் இறப்பு கிடையாது…. மழை துளியாய்… Read More »நட்பு மேகம்