பிப்ரவரி 7 - ரோஸ் டே (ரோஜ் தினம்)

என் இதயம்

இந்த உலகில் ஒரு பெண்ணுக்கு மட்டுமே என் இதயம் துடிக்கிறது, அது நீதான். இனிய ரோஜா தினம், தேனே!

இனிய ரோஜா நாள்!

இந்த இரண்டாவது இடைநிறுத்தத்தை விடுங்கள், அந்த ரோஜாவை நீங்கள் வைத்திருக்கும்போது நான் உன்னை என் கைகளில் பிடித்துக் கொள்கிறேன்.

காதல் ஒரு ரோஜா

காதல் ஒரு ரோஜாவைப் போன்றது. இரண்டு நபர்களிடையே அழுத்தும் போது, ​​அது ஒரே இனிமையான உணர்வோடு என்றென்றும் நீடிக்கும். இனிய ரோஜா நாள்!